Representativiteit

Als Ambulante begeleider IAG Gezinscoach hebben we een positieve en professionele uitstraling naar cliënten, collega’s en ketenpartners. Wij vertegenwoordigen Your Smile ook naar buiten toe en weten met een eigen identiteit en ethiek ons positief te presenteren.We staan voor ons vak en zijn kritisch waar het gaat om het behouden van (beroeps)normen en kwaliteit.

YourSmile heeft een klachtenregeling via ZZP